Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným patří do kapitálových společností. Společníci mají povinnost vkladů. Společnost musí tvořit rezervní fond.

Akciová společnost

Akciová společnost je společnost, jehož základní kapitál je tvořen akciemi o určité jmenovité hodnotě.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost patří do skupiny osobních společností. Není zákonem vyžadován základní kapitál.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je typem společnosti na hranici osobní a kapitálové. Je tvořena komanditisty a komplementáři.

Družstva

Družstvo je zvláštním typem společností. Neřadí se ani do skupiny kapitálových, ani do osobních společností. Jsou založeny s cílem zajistit potřeby svých členů.

Založení společností

Založení společností se liší podle jednotlivých druhů. Jiné pravidla pro založení jsou u kapitálových společností, mezi které patří akciová společnost a společnost s ručením omezeným, a osobních společností, sem patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Zvláštním druhem společnosti, která nepatří ani do kapitálových ani do osobních společností je družstvo.

Akciová společnost je společnost, jejichž výše základního kapitálu je tvořena určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Akciová společnost je založena podepsáním buď zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Zakladatelská listina se podepisuje za předpokladu, že je společnost zakládána pouze jedním zakladatelem, kterým musí být pouze právnická osobou. Smlouva nebo listina musí obsahovat stanovy, které mají zákonem stanovené náležitosti.

Akcionáři mají povinnost podílet se na základním kapitálu vkladem. Vklad může být peněžitý i nepeněžitý. Nepeněžitý vklad musí být oceněn soudním znalcem. Aby společnost mohla vzniknout, musí být podán návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku u místě příslušného rejstříkového soudu. Akciová společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Po vzniku společnosti jsou jejím akcionářům předány akcie či zatímní listy.

Veřejná obchodní společnost patří do osobních společností. Danou společnost zakládají minimálně 2 osoby, které ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem. K založené této společnosti není zapotřebí žádný základní kapitál. Vklady společníků do veřejné obchodní společnosti jsou tedy dobrovolné. Společnost se zakládá podepsáním zakladatelské smlouvy. Podpisy musí být úředně ověřeny. Společnost vzniká okamžikem zapsání do obchodního rejstříku.

Družstvo je zvláštním druhem společností. Nepatří ke kapitálovým ani osobním společnostem. Jedná se o společnost, která je založena za účelem podnikání a k zajišťování potřeb svých členů. Družstvo může být založena 5 fyzickými osobami nebo 2 právnickými osobami. Povinností družstva je tvorba nedělitelného fondu. Výše vkladů členů není zákonem stanovena. Je stanovena pouze minimální výše základního kapitálu. Tou je 50 000 Kč. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným může být založena jedním nebo více společníky. Maximálně však může mít 50 společníků. Zakládá se podepsáním společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou. Zakládací dokumenty musí obsahovat zákonem stanovená náležitosti, stejně tak jako stanovy společnosti. Společnost má zákonem stanovenou minimální výši vkladu společníků a výši základního kapitálu. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku na základě návrhu na jeho zápis.

Komanditní společnost je kombinací osobní a kapitálové společnosti. Společnost tvoří komanditisté, kteří mají povinnost vkladu a ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je zapsaný do obchodního rejstříku. Druhou skupinou jsou komplementáři. Ti nemají povinnost vkladu. Výše základního kapitálu není zákonem stanovena. Dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká komanditní společnost.

Články

Archív

24.6.2016

Ceskenoviny.cz - Na koncertu proti xenofobii se v Drážďanech sešlo 22.000 lidí

Berlín – Koncertu za tolerantní, otevřenou a pestrou společnost se dnes v centru Drážďan zúčastnilo kolem 22.000 lidí. Akce se konala na protest…

21.6.2016

Ceskenoviny.cz - TransCanada požaduje miliardy za zrušený ropovod Keystone

Montreal – Společnost TransCanada zažalovala americkou vládu o více než 15 miliard dolarů (asi 376 miliard Kč) za zamítnutí ropovodu Keystone XL. Na…

18.6.2016

Ceskenoviny.cz - Jedna z obětí nehody indonéského letadla měla záchrannou vestu

Jakarta – Z moře poblíž indonéského ostrova Borneo se dosud podařilo vylovit těla sedmi obětí nedělní nehody letounu společnosti Indonesia AirAsia. Jedno z…

O webu

Na našich webových stránkách dostanete informace o založení jednotlivých druhů společností. Jako jsou akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Každá z těchto společností má rozdílné způsoby založení. Poskytneme vám informace o tom, kdo má povinné vklady a základní kapitál. Kdo ve společnostech ručí. Kdo má povinnost tvorby rezervního, respektive nedělitelného fondu. A mnoho dalšího. Společné tyto společnosti mají, že vznikají zápisem do obchodního rejstříku.